ރަމަޟާން މަހު ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާ ގަޑި ބަދަލުވުން

ރަމަޟާން މަހު ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ  އާދިއްތަ އަދި ބުދަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30  އިން 11:30  އަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދާނީ އޮންލައިން ކޮށެވެ.