Author Archives: Mohamed Sharif

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް، އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް، އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމް ހުށަހެޅުން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް – އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށް. ޑްރޮޕް ބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް – ޑްރޮޕް ބޮކްސް ...

Read More »